Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
gmichailidis@victus.gr
Γενικός Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ipapanastasiou@victus.gr
Ταμίας
ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ
stsagkatakis@victus.gr

 

Αντιπρόεδρος
ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
morfanoudakis@victus.gr
Αναπληρωτής Γραμματέας
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ
skatsikidis@victus.gr
Αναπληρωτής Ταμίας
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ
pbirbas@victus.gr

 

Τακτικό Μέλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
prigas@victus.gr