Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
gmichailidis@victus.gr
Γενικός Γραμματέας
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ
pbirbas@victus.gr
Ταμίας
ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ
stsagkatakis@victus.gr

Αντιπρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΙΔΗΣ
smantidis@victus.gr
Αναπληρωτής Γραμματέας
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ
skatsikidis@victus.gr
Αναπληρωτής Ταμίας
ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
morfanoudakis@victus.gr

Τακτικό Μέλος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
ybratimos@victus.gr