ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ VICTUS NETWORKS

Αρ. Μητρώου  Ειρηνοδικείου Αθηνών:3026  Α.Π.:68

Web: somateiovictus.com     Email: contact@somateiovictus.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά την πρώτη τακτική συνεδρίαση, η σύσταση του νέου ΔΣ καθορίστηκε ως εξής:

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πρόεδρος

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   Αντιπρόεδρος

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ   Γενικός Γραμματέας

ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αναπληρωτής Γραμματέας

ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  Ταμίας

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ    Αναπληρωτής Ταμίας

ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  Τακτικό Μέλος

———————————————————————————

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  1ο αναπληρωματικό μέλος

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  2ο αναπληρωματικό μέλος

 

Ευχαριστούμε τα μέλη του σωματείου μας για τη μεγάλη συμμετοχή και την υποστήριξή τους.

 

Το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στη Victus Networks